งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.พาราอุดรธานี | www.taladfree.com 

ประกาศอัพเดท

งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.พาราอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:19:38 น. เข้าชม 341 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคสุริยาออกย้วยทิศเหนือและเป็นหมดไปปฏิบัติการการกลุ่มบุรีภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางเขตลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ แผ่นดินล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นพาราสำคัญของหัวภาราฝ่ายทิศเหนืออย่างเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ ภารากุมภวาปี มณฑลหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพฯ 564 กม. มีแคว้นเดา 11,730 เรือนจำกิโล (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือ และยังมีอู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเอ็ด 1ของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิรัฐที่อุดมบริบูรณ์ เมืองอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีบริเวณถือบังเ***ยนกว้างใหญ่ใหญ่ที่สุดในมณฑล สมัยนี้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงทิศเหนือ เป็นแกนกลางกลางกลุ่มงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีสูญสิ้นทรสองทรสุมและวัฒนธรรมภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาพบว่า บริเวณภูมิประเทศที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเรขาสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรยอมรับในกลุ่มศึกษาเล่าเรียนตำนานและโบราณคดีวิทยาระหว่างแว่นแคว้นว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่เมืองจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความพัฒนาในระดับสูง และอาจสอนความเติบโตนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆดุจยิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่าเป็นยอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นเมืองอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของบุคคลสืบต่อมาอีกจนจวบจนสมัยเรื่องเก่าแก่ของสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังบริเวณทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่เกิดหลักฐานชื่ออุดรธานีอุบัติในวิชาประวัติศาสตร์แต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในตำนานจนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อกระบวนไทยมาถึงภาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรภาราหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์กัณฑ์มหาราชล้มป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่แหละคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองศักดิ์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีอุดรธานีได้สัมพันธน์กับการศึกการทำศึก กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลนครราชสีมา ซึ่งมีตัวนำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ขัดขืนกับพหลไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีทีท่าจะรุนแรง เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ พ่างแต่กำเนิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับมณฑลหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับประเทศฝรั่งเศส สัมพันธ์จากชาวตะวันตกเศลปรารถนาลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช เอิ้นว่า "กรณีทะเลาะ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่ออนุรักษ์เมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อแม้ห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมด่านอยู่ในภัสสร 25 กิโลเมตรของฝั่งแควโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่ประเทศจังหวัดหนองคาย อันเป็นมณฑลแกนกลางกลางของหัวประเทศหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งโดดๆชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.จังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กม. ขณะทรงวิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม เนื่องจากมีที่อยู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองเข้าใจประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงบัญชาให้ตั้งหมดไปมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยโดยบังเอิญเนื่องจากเหตุผลทางด้านความคงที่และการภาราระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาบังเกิดในชื่อพาราตราบใดเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งประเทศอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการแปรการคุ้มครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นแบบแผนระบบประชาธิปไตย ขณะวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนาเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการบริหารในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงหลงเหลืออย่างเดียวบุรีและอำเภอเฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือปางจังหวัด "อุดรธานี" อย่างเดียว อย่างไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงรูปร่างของศูนย์กลางการปกครองในทำเลที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนสาธารณะหนองกระจ่าง สวนส่วนรวมหนองตระหนัก อำเภอภาราอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีด้านในวนอุทยานสิงขรสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ทำนบห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอมณฑลอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานประวัติศาสตร์ภูบาทา,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มป้องกันสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บ่อน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูเท้าบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ อู่ท่องเที่ยวทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยา[แก้] แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองธานีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักมณฑลเมืองจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอเมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอมณฑลอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์ ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอภารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่พงศาวดารโฮจิมินห์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวขาว(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่ท่องเดินทางศิลปจารีตประเพณีและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงเข้าใจ อ.นคร ณ มณฑลอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักภารา มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ จัดอาณาเขตวัดพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน วันสงกรานต์มณฑลอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี ละแวกสวนทั่วไปหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ จันทร์ 6 งานบุญไฟพะเนียงกือ(พลุ10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปะถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดมณฑลสวนส่วนกลางหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดเขตลานงานการสั่งการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงพระจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดจังหวัดอุดรธานี อำเภอพาราอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานรีตบุญไฟพะเนียงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นค้าผ้าพื้นเมือง บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีประเทศ งานกาชาด เมืองจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางประสานการท่องเตร็ดเตร่กับจ.ใกล้เคียง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเรื่องเก่าแก่ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดตำรา-แก่งคุดคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานสัมพันธไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อประดิษฐ์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระนิเวศน์ภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้หรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ฝายลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว ประเทศเพื่อเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครจังหวัดอุดรธานีได้ทำสังคายนายหนองชัดขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมวรรษครบ 5 รอบ โดยเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปตำแหน่งหลายชนิดอร่ามมาก ทำตะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นตัวเลขมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเลี่ยงนอกเหนือจะมีพระทำเนียบหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของบาทาสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนทั่วไปหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ราษฎรเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดิ์กาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดทำเลที่ตั้งเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมสระบัว เป็นสวนส่วนรวมสำหรับใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ข้าแผ่นดินในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนกลางอัมพุชินีตั้วอยู่ด้านในเขตอ.นครจังหวัดอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้ประดับไว้อย่างสละสลวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนทั่วไปสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์บ่อยจ.อุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษากัณฑ์มหาราชินี ภาคสุริยาออกเฉลียงนอกเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งพนมและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5จังหวัด(นครราชสีมา-น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-แม่น้ำชี-ลำน้ำพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-แม่น้ำเลย-ลำน้ำพอง-ห้วงน้ำเหือง,อุดรธานี-น้ำสงคราม-ลำน้ำปาว-สายธารห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำพุง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นอู่ต้นน้ำธารที่เด่นของภาคสุริยาออกย้วยทิศอุดร มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่เอ้กระนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง ธานีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำแผนการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและกลุ่มพืชเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีกลุ่มคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ธานีสกลนคร มีหน่วยปกป้องอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทต้นบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อ.บ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอภารา ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี บุรีกาฬสินธุ์และพื้นที่อ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จ.อุดรธานี) แหล่งท่องเดินทางล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องท่องเที่ยวดวงเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีสำหรับบูรณะระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนพงศาวดารภูบาทา ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์มณฑลจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศ พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชากรชุมพลวิวรรธน์ราม อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสรวงสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีงามสถูปเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งเรียนรู้และท่องท่องเที่ยวเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Package ลงประกาศปักหมุด รับโพสต์ลงประกาศแนะนำหน้าแรก แถมลงโพสต์ให้ทั้ง 200 และ 300 เว็บ ฟรี

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 25 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 259 ครั้ง

บริการรับจำนำรถยนต์ ติดไฟแนนซ์ ค้างค่างวด ให้วงเงินจำนำสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ รับเงินสดทันที โทร.098-114-9471

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - รถ ยานพาหนะอื่นๆ 22 ก.พ. 2564

ราคา 0 บาท

เข้าชม 155 ครั้ง

ต้องการใช้เงินแต่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เริ่มต้นที่นี่…จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายถ้าท่านประสบกับปัญหา โปรดมองหาบริการของเรา รับจำนำรถยนต์จอดภาคตะวันออก

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - รถ ยานพาหนะรถกระบะ 11 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

สินค้ามาตรฐาน บริการคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร 6 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 777 ครั้ง

สินค้ามาตรฐาน บริการคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร 6 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 827 ครั้ง

สินค้ามาตรฐาน บริการคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร 6 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 811 ครั้ง

ยางบวมน้ำ ยางกันซึมแบบบวมน้ำ ยางกันซึมชนิดบวมน้ำ RSM SWELLING WATERSTOP ยางวอเตอร์สต๊อปชนิดบวมน้ำ WaterStop วอเตอร์สต๊อป RSM ยางเบนโทไนท์ Rubber Bentonite

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 2 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1001 ครั้ง

RSM PE SHEET แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต พลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต RSM HDPE พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต พลาสติกปูถนน พลาสติกบ่มคอนกรีต พลาสติกคลุมโรงเรือน พลาสติกหุ้มเสา พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ พลาสติกปูบ่อขยะ RSM LDPE แผ่นพลาสติกปูพื้น แผ่นพลาสติกรองพื้

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 2 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 643 ครั้ง

พลาสติก hdpe พลาสติกปูบ่อขยะ พลาสติกปูบ่อบำบัด แผ่นพลาสติกปูบ่อ แผ่นพลาสติก พลาสติกทำสระน้ำ แผ่นพลาสติกปูรองอ่างเก็บน้ำ ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา rsm

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 2 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 847 ครั้ง

ยางกันซึมตัวเจ ยางกันซึมตัวเจใช้ติดตั้งบานประตูเปิดปิดน้ำ ซีลยางป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับประตูคลองส่งน้ำ RSM RUBBER WATERSTOP J TYPE

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 21 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 362 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:19:38 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน