โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Factory) | www.taladfree.com 

ประกาศอัพเดท

ERROR SELECT classified_post_contact.*, province.PROVINCE_ID, province.PROVINCE_NAME FROM `classified_post_contact` LEFT JOIN province ON classified_post_contact.province_id=province.PROVINCE_ID WHERE classified_post_contact.post_id='20754'